Ketua: 
1 Moehamad Deni Desvianto, IAI, AA
Ketua 1
2 Doti Windajani, IAI, AA
Ketua 2
3 Sandhy P. H. Sihotang
Sekretaris:
4.  William Buren Serworwora, IAI
Sekretaris 1:
5.  Shinta Dewi Maharani
Sekretaris 2:
6.
Julia Rakhmasari Nugroho
Bendahara:
7.  Pinorina
Bendahara 1:
8. Dinar Ari Wijayanti
Bendahara 2:
9.  Shakuntala Kartikasari, IAI


BIDANG
Keprofesian : 
10. Erick Budhi, IAI
11. Ario Danar Andito, IAI
12. Priscilla  Epifania, IAI 
13. Ardes Perdhana
Pendidikan Arsitek :
14. Guruh Dirgantoro, IAI
15. Peter Yogan Gandakusuma, IAI
16. Ferry Gunawan
17. Rakyan Tantular
Pengabdian Profesi : 
18. Bonita D. Maria Nainggolan
19. Ariawan Sugiarto
20. Beatrix Evita Sekarsari
21. Eko Prakoso
Penghargaan :
22. Albertus Prawata, IAI
23. Riksa Aswata, IAI
24. Erwin cahyadi, IAI
25. Slamet Nugroho, IAI
26. Chandra Pradita
Sayembara Arsitektur:
27. Queenie Djajaprawira 
28. Rini Novalina Haloho 
29. Ferdian Hanmi
30. Tusimin
Pengkajian dan Pelestarian Arsitektur :
31. Febe Liana
32. Bayu Wicaksono
33 Dwi Hergiawan,IAI
34. Reza W Martunus,IAI
Hubungan Organisasi, Kelembagaan dan Internasional :
35. Cosmas Damianus Gozali, IAI 
36. Sofia Lucia Sunanda, IAI
37. Selly Indrawati, IAI, AA
Regulasi :
38. Bagus Harri Mardoyo
39. Migarena Nursyaf
40. Jariyanto
41. Azhari Pasha
Mediasi dan Advokasi :
42. Fauzi Maskan, IAI
43. Teguh Aryanto, IAI
44. Bimo Condro Takarianto, IAI
45. Otje Sutedi
46. Aswin Griksa, IAI
Media dan Publikasi
47. Imron Yusuf, IAI
48. Destaza Hidayat
49. Felandro Madjid
50. Nadin Asmarandjani